De Amsterdamse grachten zijn een prachtige plek om met sloepjes of andere kleine boten doorheen te varen. Door populariteit van deze grachten gelden hier ook aanvullende regels. Onderstaand vind je hiervan een overzicht:

Ernstig vervuilende buitenboord motoren zijn verboden

Sinds januari 2017 is het verplicht om te varen met een schone motor, oude tweetakt buitenboormotoren voldoen over het algemeen niet aan de eisen.

Het is daarom belangrijk dat de boot voorzien is van een (buitenboord)motor van na 2007 of dat de motor een 2003/44/EC tag bevat. Ga je een boot of sloep huren in Amsterdam? Vraag dan verhuurder of deze boot aan de regels voldoet.

Boten met een naam of spreuk

Alle boten die door de grachten varen moeten voorzien zijn van een naam of spreuk. Er staat een boete van 90 euro op het ontbreken hiervan.

Voorrangsregels en vaarrichting

Het is op de grachten gebruikelijk om voorrang te verlenen aan grotere boten, zoals veerponten, sleepboten en passagiersschepen. In een kleine boot ben je namelijk meer wendbaar.

Let ook tijdens het varen goed op de borden. Je mag niet zomaar overal varen. Je mag bijvoorbeeld geen vaarwegen invaren waar een rood-wit bord hangt, daarnaast geldt op sommige vaarwegen dat deze éénrichtingsverkeer zijn.

Houd je aan de maximumsnelheid

In de grachten van Amsterdam mag je tegenwoordig maximaal 6 km/u varen. Vanuit het Waterschap wordt de kapiteins echter verzocht om goed te letten of ze geen golven veroorzaken op plaatsen waar boten aangemeerd zijn.

Op de doorgaande vaarwagen, zoals op het IJ, de Amstel en de kostverlorenvaarroute, mag je harder varen. De maximumsnelheid is hier 7,5 km/u.

Geen alcohol tijdens het varen

Het is verboden om tijdens het varen alcoholische dranken te drinken. Daarnaast is het verstandig als de kapitein voorafgaand aan het varen ook niet drinkt. Met een alcoholpromillage van 0,5 of hoger mag je namelijk geen boot besturen.

Niet hinderlijk aanmeren

Je mag andere boten niet hinderen wanneer je gaat aanmeren. Daarnaast mag je boot ook niet in de weg liggen voor passerende boten, de doorgangen, bruggen en viaducten moeten dus altijd vrij blijven van aangemeerde boten.

Zorg voor een goed verlichte boot

Wanneer je in de schemer of in het donker gaat varen, dan is goede verlichting verplicht. Boten die 7 meter lang of korter zijn, moeten een (top)licht hebben die de boot rondom verlicht.

Boten die langer zijn dan 7 meter moeten ditzelfde toplicht hebben, of het voorschip en achterschip moeten voorzien zijn van een witlicht wat voldoende licht geeft rondom. Daarnaast moeten deze boten voorzien zijn voor een rood- en groen licht. Het rode licht moet aan de bakboord kant, het groene licht aan de stuurboord kant.

Geen overlast veroorzaken

Harde muziek kan tot veel overlast lijden voor mensen die langs de grachten wonen. Het is daarom niet toegestaan om versterkte muziek te draaien op een open boot.

Daarnaast is het belangrijk om tijdens het broedseizoen de snelheid te beperken, voor de meeste vogels geldt dat zij broeden in de periode maart t/m juli.